T: 06-38255710 (spreekuur)
E: info@hulpdienstinzicht.nl

Hulpdienst In-Zicht biedt hulp en begeleiding bij het oplossen van kleine en grote problemen.
Denk bijvoorbeeld aan:

  • aanvragen van bijstand en andere uitkeringen;
  • tegemoetkoming schoolkosten, studiekosten, studiefinanciering;
  • kwijtschelding van belastingen;
  • belastingaangiftes;
  • vragen rond werk, opleiding en werkeloosheid;
  • betalingsachterstanden en –regelingen;
  • complexe schuldenproblematiek;
  • budgetteren en/of het op orde brengen van de administratie;
  • verschillen van mening met de Overheid.

We doen dit met een groep vrijwilligers gratis voor iedereen die dit niet zelf (betalen) kan.

spreekuren

Tijdens de inloopspreekuren overdag kan men gewoon binnenlopen met een vraag. Bij complexe vragen kan men ook een afspraak maken. […]

Lees Verder...

nieuwe vacatures

Het aantal hulpvragen is in afgelopen jaar sterk toegenomen in aantal en complexiteit. Ook wordt de inhoud en omvang van […]

Lees Verder...
Volg on op twitter via @hulpdienst