T: 06-38255710 (spreekuur)
E: info@hulpdienstinzicht.nl

Hulpdienst In-Zicht biedt hulp en begeleiding bij het oplossen van kleine en grote problemen.
Denk bijvoorbeeld aan:

  • aanvragen van bijstand en andere uitkeringen;
  • tegemoetkoming schoolkosten, studiekosten, studiefinanciering;
  • kwijtschelding van belastingen;
  • belastingaangiftes;
  • vragen rond werk, opleiding en werkeloosheid;
  • betalingsachterstanden en –regelingen;
  • complexe schuldenproblematiek;
  • budgetteren en/of het op orde brengen van de administratie;
  • verschillen van mening met de Overheid.

We doen dit met een groep vrijwilligers gratis voor iedereen die dit niet zelf (betalen) kan.

spreekuren

Tijdens de inloopspreekuren overdag kan men gewoon binnenlopen voor een intake-gesprek. Men kan ook een afspraak maken. Gebruik bij verzoeken […]

Lees Verder...

nieuwe vacatures

In 2017 zijn de hulpvragen sterk toegenomen. Ook wordt onze dienstverlening verder uitbreid. Hulpdienst In-Zicht is daarom op zoek naar […]

Lees Verder...
Volg on op twitter via @hulpdienst