T: 06-38255710 (spreekuur)
E: info@hulpdienstinzicht.nl

Gemeente Veenendaal

 • Gemeente Veenendaal
  • Gemeentelijke Belastingen:
   Onder bepaalde voorwaarden kan men gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen. Men kan het kwijtscheldingsformulier downloaden of afhalen bij het gemeentehuis.
  • Minimaregelingen:
   Gemeente Veenendaal heeft bepaalde tegemoetkomingen als men van een laag inkomen moet rondkomen. Men kan de tegemoetkoming digitaal aanvragen en declaraties digitaal indienen

 • GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn) regelt de heffing en invordering van waterschapsbelastingen voor o.a. het waterschap Vallei en Eem.

  Men kan berekenen of men in aanmerking komt voor kwijtschelding en dit vervolgens online aanvragen.

 • Hulpdienst In-Zicht begeleidt ook in het voortraject naar en tijdens de schuldhulpverlening van het
  Budget Advies Centrum (BAC), aan wie de gemeente Veenendaal deze taak heeft uitbesteed.
Volg on op twitter via @hulpdienst