T: 06-38255710 (spreekuur)
E: info@hulpdienstinzicht.nl

Nieuwsrubrieken

Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten over het onderwerp Schulden

 • Wed, 23 Dec 2015 11:25:00 +0000: Schuldenaar moet voldoende overhouden om van te leven - Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten over het onderwerp Schulden
  Mensen met schulden hoeven in de toekomst veel minder informatie aan te leveren om de beslagvrije voet vast te stellen. Daardoor lopen zij minder kans om te weinig geld over te houden om van te leven. Dat blijkt uit een hoofdlijnennotitie die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.
 • Tue, 01 Dec 2015 13:01:00 +0000: Uitstel invoering van de kostendelersnorm in de kwijtscheldingsregeling - Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten over het onderwerp Schulden
  In de Participatiewet is een nieuwe bijstandsnorm opgenomen voor kostendelers. Deze is sinds 1 juli 2015 effectief. Hoewel het in de lijn der verwachtingen lag dat de kostendelersnorm logischerwijs ook voor de kwijtscheldingregeling zal gaan gelden, is besloten om de invoering ervan in de kwijtscheldingsregeling tot nader order uit te stellen, in afwachting van politieke besluitvorming.
 • Wed, 11 Nov 2015 14:43:00 +0000: Wetenschappers helpen bij bemiddelen naar werk - Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten over het onderwerp Schulden
  "Het is zo wezenlijk dat mensen die bij de gemeente of het UWV aan kloppen écht worden geholpen. Daar kan ook de wetenschap bij helpen." Met die woorden opende Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanmiddag het programma 'Vakkundig aan het Werk'.
 • Fri, 26 Jun 2015 12:45:00 +0000: Beslagvrije voet sterk vereenvoudigd - Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten over het onderwerp Schulden
  Iedereen heeft geld nodig om van te leven. Daarom is het van wezenlijk belang dat de beslagvrije voet op een juiste manier wordt vastgesteld. Om hier voor te zorgen wil het kabinet de manier waarop de beslagvrije voet wordt berekend drastisch veranderen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een brief met voorstellen om het systeem eenvoudiger, handhaafbaar en inzichtelijker te maken. 
 • Tue, 09 Jun 2015 14:27:00 +0000: Klijnsma: vaststellen beslagvrije voet niet verder compliceren - Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten over het onderwerp Schulden
  De geplande invoering van de kostendelersnorm in de beslagvrije voet per 1 juli aanstaande gaat niet door. Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken en werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Met dat besluit voorkomt het kabinet dat  de berekening van de beslagvrije voet op dit moment nog complexer wordt.

Rijksoverheid.nl – Documenten en publicaties over het onderwerp Schulden

 • Wed, 17 Feb 2016 14:21:16 +0000: Beantwoording Kamervragen over schulden - Rijksoverheid.nl - Documenten over het onderwerp Schulden
  Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van de leden Karabulut en Van Dijk (beiden SP) over "studieschuld als nieuwe restschuld en zieke werknemers als gevolg van schuld".
 • Wed, 03 Feb 2016 15:50:30 +0000: Kamerbrief met reactie op diverse rapporten inzake armoede - Rijksoverheid.nl - Documenten over het onderwerp Schulden
  Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer een reactie op het rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) “Armoede en sociale uitsluiting 2015”, en de berichten van het NIBUD “Gepensioneerden komen er slecht vanaf in 2016” en van het CBS "Kans op langdurige armoede het grootst tussen 55 en 65 jaar”.
 • Wed, 03 Feb 2016 15:36:31 +0000: Kamerbrief met reactie op rapport Nibud over geldzaken in de praktijk - Rijksoverheid.nl - Documenten over het onderwerp Schulden
  Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer haar reactie op het rapport ‘Geldzaken in de praktijk 2015’ van het Nibud. In de brief gaat de staatssecretaris in op het signaal van het Nibud, geeft zij aan wat het kabinet doet om schulden zoveel mogelijk te voorkomen en verwijst zij naar antwoorden op schriftelijke Kamervragen over dit rapport.
 • Mon, 01 Feb 2016 13:46:02 +0000: Beantwoording Kamervragen over onderzoek van het Nibud - Rijksoverheid.nl - Documenten over het onderwerp Schulden
  Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van de leden Yücel, Bouwmeester en Van Dijk (allen PvdA) over het onderzoek 'Geldzaken in de praktijk 2015' van het Nibud.
 • Fri, 22 Jan 2016 09:47:55 +0000: Beantwoording Kamervragen over de winstuitkering van deurwaarders - Rijksoverheid.nl - Documenten over het onderwerp Schulden
  Minister van der Steur (VenJ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Recourt (PvdA) over de winstuitkering aan deurwaarders.
Volg on op twitter via @hulpdienst