T: 06-38255710 (spreekuur)
E: info@hulpdienstinzicht.nl

Voedselbank

De Voedselbank helpt mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld.
Aanmelding kan alleen gedaan worden door een hulpverlenende instantie.
Voedselbank Veenendaal
Hulpdienst In-Zicht is intermediair van de voedselbank.
De consulenten van Hulpdienst In-Zicht kunnen voor clienten directonline een aanvraag indienen

Volg on op twitter via @hulpdienst