T: 06-38255710 (spreekuur)
E: info@hulpdienstinzicht.nl

kleding

Komt u door het uitoefenen van uw beroep, tijdens het vrijwilligerswerk of ‘gewoon’ in uw nabije omgeving mensen tegen die dringend behoefte hebben aan kleding en schoeisel. Mensen die niet over de financiële middelen beschikken om daar zelf in te voorzien. Deze mensen komen in aanmerking voor het aanbod van de Kledingbank Wageningen

Volg on op twitter via @hulpdienst