T: 06-38255710 (spreekuur)
E: info@hulpdienstinzicht.nl

Kerk en Minima

Kerk en Minima geeft materiële en immateriële hulp.

De hulp kan bestaan uit:

  • financiële ondersteuning in de vorm van kleine giften en leningen
  • hulp in natura als b.v. meubilair of huishoudelijke apparaten aangeschaft moeten worden
  • doorverwijzing naar andere instanties
  • begeleiding bij contacten met instanties
  • hulp bij invullen van formulieren en voeren van correspondentie

Men kan een aanvraag direkt insturen via een formulier op hun website.

Volg on op twitter via @hulpdienst