T: 06-38255710 (spreekuur)
E: info@hulpdienstinzicht.nl

spreekuren

Tijdens de inloopspreekuren overdag kan men gewoon binnenlopen voor een intake-gesprek.

Men kan ook een afspraak maken. Gebruik bij verzoeken om afspraak voor intake-gesprek bij voorkeur altijd e-mail.

Op donderdagavond werken wij alleen op afspraak. Men kan met medewerkers
die een specifiek dossier doen die avonden op kantoor afspreken.

De dienst is alleen tijdens de spreekuren telefonisch bereikbaar.

Volg on op twitter via @hulpdienst